قیمت : 
1.200.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

نام کامل دستگاه به فارسی : کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی

نام دستگاه به لاتین : Gas Chromatography –Mass Spectrometer

شرکت سازنده : Agilent

مدل دستگاه کروماتوگرافی گازی : 6890

مدل طیف سنج جرمی : 5973

ستون های موجود:( HP-5، DB5، RTX5، RTX7، DB 1707، DB 17 (15m , 30m،DB WAX، DB 1 (60m, 30m)

دامنه خروجی : amu - 800 1.6

کتابخانه : NIST & Wiley

هزینه آماده سازی، بستگی به نمونه دارد.